Projektet tona

Gjatë punës sonë kemi ndërtuar portofol të pasur të projekteve të karakterit të ndryshëm mes të cilëve janë konstruksione të kateve të ndërmjetme, të çatisë dhe fasadës, salla të uzinës etj. Zgjidhjet tona karakterizohen me performancë profesionale me cilësi të lartë sipas standardeve më të larta.

Steel Zelezo

advanced divider

Polyesterday

advanced divider

Varimpeks

advanced divider

Lear

advanced divider

Silbo

advanced divider

Atlantic

advanced divider

Divisio Mak

advanced divider

Imperijal Tabako

advanced divider

Hemera

advanced divider

Limak

advanced divider

Purplast

advanced divider

Gerresheimer

advanced divider

Cagatay Kablo

advanced divider

AKSA Engineering

advanced divider

Marquardt

advanced divider

Aerodrom TAV

advanced divider

Meister Mall

advanced divider

Aqua Park Salida

advanced divider

Berovic Beton

advanced divider

Capitol Mall

advanced divider

Carinski terminal Tabanovce

advanced divider

Dura Automotive

advanced divider

HC Bistrica

advanced divider

Hilton

advanced divider

Kam Bitola

advanced divider

Kostal

advanced divider

KROMBERG&SCHUBERT

advanced divider

La Tana

advanced divider

LTH Learnica

advanced divider

Maksat

advanced divider

Murat Ticaret

advanced divider

NLB Tutunska Banka

advanced divider

Ohrid Mall

advanced divider

Rhitmus

advanced divider

Shoot House

advanced divider

Sportska sala Rajko Zinzifov

advanced divider

Support Solutions

advanced divider

Uka Keramika

advanced divider

Vertigo Design

advanced divider

Vortex ED

Razno