E NDËRTOJMË

Vizionin dhe ardhmërinë tuaj

Fillimi
Fillimi

Kush Jemi Ne?

Shoqëria për veprimtari metalpunuese “FEROMONT INZHENERING” SHPKNJP – Shkup është themeluar në vitin 1989. 

Veprimtaria jonë primare është përpunimi dhe montimi i konstruksioneve të çelikut, veprimtari bravandreqëse, teneqepunuese dhe veprimtari të mbulimit të çatisë. 

Услуги

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции

Меѓукатни Конструкции

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти. 

Кровни Конструкции

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти. 

Фасадни Конструкции

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти. 

Shërbime

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut

Konstruksione të kateve të ndërmjetme

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Konstruksione të çatisë

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Konstruksione të fasadës

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Salla të uzinës

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Mbulim të Objekteve

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Mbyllje të objekteve

Feromont Inzhenering ofron prodhim dhe montim profesional të çfarëdo lloji të konstruksioneve të çelikut në të cilat bëjnë pjesë konstruksione të kateve të ndërmjetme, çatisë dhe konstruksione të fasadës për objekte private dhe publike.

Погонски Хали

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти.

Покривање на Објекти

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти. 

Затварање на Објекти

Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти.

Best materials for house

support_icn

Free consultation

Our specialists will calculate the cost of the selected works for you, as well as answer additional questions.

wood-icn

High quality

We value our reputation, so we treat each order responsibly and achieve the highest possible results.

money-icn

Reasonable prices

Home improvement works are expensive, but fortunately we know how to reduce their cost.

patent-icn

Warranty

Long-term guarantees are provided for all types of work, because we are confident in their quality.

drawing-icn

Individual approach

We successfully select solutions for our clients that best suit their budget and listen to their wishes.

bill-icn

Transparent prices

You always know what you are paying for: the estimate shows the cost of all work, without hidden fees.

Fillimi
Fillimi

Ekspertiza jonë

Vazhdimisht e mirëmbajmë dhe e përmirësojmë sistemin për menaxhim me cilësinë, me ç’rast i përmbushim kërkesat e porositësve.
Në mënyrë permanente e realizojmë aftësimin profesional për cilësi të të punësuarve në të gjitha nivelet.
Kujdesemi për përmirësimin e kushteve të punës, pajisjes dhe përplotësimin e njohurive të të punësuarve, si dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor.