Феромонт Инженеринг нуди професионално производство и монтажа на секаков вид на челични конструкции во кои спаѓаат меѓукатни, кровни и фасадни конструкции за приватни и јавни објекти. Исто така нудиме и целосна изработка на погонски хали, покривање и затварање на објекти со еднострук или палел покривачи. Поседуваме најсовремена механизација и опрема како и високо обучен персонал и притоа ги имплементираме највисоките стандарди за квалитет и заштита. Нашите заварувачи се квалификувани, атестирани и несомнено придонесуваат за крајниот квалитет на услугите кои ги нудиме.